KNOV Winkelmandje (0) Menu

NZa verklaart bezwaar tegen integrale bekostiging ongegrond

10 januari 2018

In 2017 vond de hoorzitting bij de NZa van het proefprocessenfonds Clara Wichmann en NOVEZ tegen de tariefbeschikking integrale geboortezorg plaats.

De NZa deed op 20-12-2017 uitspraak, waarin ze de bezwaren van beide partijen ongegrond verklaart.

Redenen NZa

De redenen die de NZa daarvoor aanvoert zijn als volgt:

Grondslag voor invoering van integrale bekostiging en eventuele onzorgvuldigheid

 • Integrale bekostiging (IB) is bedoeld om de belemmeringen die zorgaanbieders ervaren om tot betere samenwerking te komen weg te nemen en de onderlinge samenwerking te faciliteren
 • Het is een experiment om ervaring op te doen, knelpunten op te lossen en bestendigheid te toetsen. Het is ook in 2018 niet dwingend en de zelfstandigheid van praktijken blijft mogelijk
 • De beleidsregel schrijft niet voor dat een geboortezorgorganisatie álle deelprestaties moet kunnen leveren. De enige vereiste is dat er een contract met de verzekeraar moet worden gesloten.
 • Het experiment wordt geëvalueerd, waarbij zowel de ervaringen van de pilots binnen de beleidsregel IB worden meegenomen, als de ervaringen van de pilots binnen de beleidsregel innovatie, als de ervaringen van de regio's die integrale zorg leveren en dat monodisciplinair declareren.

Keuzevrijheid van de vrouw

 • In de prestatiebeschrijving van de Integrale bekostiging is prestatie 10 opgenomen, die gaat over verrekening bij onderlinge dienstverlening. Dit biedt de mogelijkheid flexibel te declareren bij verandering van zorgaanbieder.
 • De opname van de mogelijkheid tot 'bundle breaker' garandeert dat elke zwangere die binnen een geboortezorg organisatie zorg ontvangt, op elk gewenst tijdstip naar een andere zorgverlener buiten de geboortezorg organisatie kan overstappen. Het monodisciplinaire tarief geldt dan.

Sturende invloed van zorgverzekeraars

 • Op 13 november 2017 heeft de minister gesteld dat zorgverzekeraars de zorgaanbieders mogen stimuleren om integrale contracten af te sluiten, zolang er geen sprake is van dwang of onvrijwilligheid.
 • De NZa is niet bevoegd zich te mengen in het contracteerbeleid tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder.

De toekomst

 • Het is nog onbekend of Integrale Bekostiging verplicht wordt en op welke termijn. Ook is onbekend hoe dan de prestatiestructuur er dan uit komt te zien, wat de tarieven zullen zijn en of de contractvereiste gehandhaafd blijft. De minister maakt hierin de keuze, nadat deze de uitkomsten van de experimenten heeft geëvalueerd en deze betrokken bij de beleidsontwikkeling. Verder heeft de minister het RIVM gevraagd alternatieve bekostigingsmodellen uit het buitenland te analyseren.
 • Het doorgeven van de signalen en knelpunten over integrale bekostiging aan de directie Regulering van de NZa blijft belangrijk, omdat deze meegenomen kunnen worden in de evaluatie van het experiment en de algehele monitoring van de geboortezorgsector. Zodat de NZa de minister adequaat kan adviseren.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid