KNOV Winkelmandje (0) Menu

Minister Schippers geeft ruimte voor gefaseerde invoering integrale bekostiging

23 juni 2016

Minister Schippers van VWS heeft toegezegd dat er geen blauwdruk mag komen voor de invoering van integrale bekostiging: verschillende modellen moeten mogelijk zijn. Dit zei de bewindsvrouw donderdag 23 juni tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over geboortezorg op vragen van diverse fracties, waaronder regeringspartij PvdA.

Daarbij gaat de minister met de zorgverzekeraars in gesprek om duidelijk te maken dat dat regio’s niet in een bepaald model mogen worden gedwongen. Deze toezegging is een stap in de goede richting zodat de regio’s de vrijheid behouden om de zorg in te richten die past bij hun zwangeren. De minister bevestigde ook dat goede experimenten in het land door moeten kunnen gaan.

Schippers benadrukte dat de huidige bekostiging in stand blijft. De invoering van integrale bekostiging kan alleen op vrijwillige basis. Voor 2017 hebben diverse regio's zich bij haar gemeld die willen werken aan integrale bekostiging. De minister zegt toe dat de regio's die daarom vragen, gefaciliteerden begeleid worden. 'De regio's die nog geen integrale bekostiging willen, krijgen daarvoor de ruimte', aldus Schippers. 'We moeten niet de sector in één mal forceren'. Ook het Amsterdamse model van EVAA moet door kunnen gaan.'

De KNOV heeft zich de afgelopen jaren hard ingezet voor een zorgvuldige en gefaseerde invoering van andere bekostigingsvormen. De KNOV heeft er eerder bij de Kamer op aangedrongen om het besluit tot invoering van integrale bekostiging te 'stuiten'. Dit heeft geresulteerd in een schriftelijke vragenronde, een rondetafelgesprek en dit Algemeen Overleg. Met de toezeggingen die de minister in dit debat heeft gedaanwordt een belangrijke stap gezet, is voorkomen dat integrale bekostiging met een 'big bang' wordt ingevoerd en krijgen regio's de ruimte om hun eigen tempo te volgen.

Zelfstandigheid verloskundige

Schippers stelde dat verloskundigen in nieuwe samenwerkingsverbanden -die met integrale bekostiging aan de slaggaan - een eigen positie innemen. Volgens de minister blijft het ook goed mogelijk dat verloskundigen zelfstandig blijven.

Ook benadrukte de minister het behoud van de vrijheid van de zwangere vrouw bij het kiezen van een verloskundige, zowel in een samenwerkingsverband als zelfstandig. ‘Je kunt als zwangere vrouw gewoon overstappen, óók naar een zelfstandige verloskundige’, aldus Schippers. Dit behoudt de keuzevrijheid en is wat de KNOV betreft een belangrijk gespreksonderwerp voor het overleg tussen de minister en de zorgverzekeraars.

Met haar toezeggingen komt minister Schippers tegemoet aan een aantal randvoorwaarden die de KNOV stelt aan de invoering van integrale bekostiging. De KNOV blijft de verdere uitwerking kritischvolgen en blijft hierover in nauw overleg met alle betrokken partijen.

Versterking eerstelijns zorg

De bewindsvrouw gaf ook aan dat integrale bekostiging niet betekent dat verloskundige zorg naar de tweedelijn gaat. Het moet leiden tot een versterking van de eerstelijnszorg. ‘Medicalisering is juist niet wat we moeten hebben’, aldus Schippers. ‘We moeten zo veel mogelijk in de eerstelijn doen en opschalen als dat nodig is’.

In het debat zei Schippersook dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat monitoren of de invoering van integrale bekostiging volgens de spelregels verloopt. Schippers, op de vraag vanuit de Kamer of zorgverzekeraars integrale bekostiging kunnen opleggen aan zorgverleners in regio’s: ‘Dat lijkt mij sterk. Een verzekeraar kan er naar fluiten als hij integrale bekostiging wil opleggen. Ik ga tegen de verzekeraars zeggen dat zij zich aan het plan moeten houden. Het is als zorgverzekeraar belangrijk het fijnmazige systeem van zorg in de buurt in stand te houden. Zo ook de mogelijkheid om thuis te bevallen’.

Centering Pregnancy

Op de vraag van PvdA-woordvoerster Agnes Wolbert over een tarief voor Centering Pregnancy (CP) waarvoor de KNOV zich sterk maakt, zei Schippers: ‘De NZa is hierover in gesprek met diverse betrokkenen. We moeten wachten wat hier uitkomt. Dat is de route die we moeten volgen. Als het daar niet lukt, moeten we verder kijken wat verstandig is’. Wolbert benadrukte dat CP ‘ongelooflijk belangrijk’ is voor vrouwen in achterstandsituaties en dat CP ‘steviger moet worden aangezet’.

Verslag Zwangerschap en Geboorte

Lees het beknopte (concept) verslag van de Tweede Kamer.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Reacties

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 030 282 31 00* of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

*Per 1 oktober 2019 wijzigt dit telefoonnummer in: 030 369 09 00