KNOV Winkelmandje (0) Menu

KNOV eist stevige positie in discussie verloskundige zorg!

27 mei 2011

VERLOSKUNDIGEN: ZWANGERE VROUWEN EERLIJK VOORGELICHT WORDEN!


De Algemene Ledenvergadering heeft op 27 mei 2011, vandaag, met het bestuur van de KNOV over de missie en de visie voor de verloskundige zorg gediscussieerd. De leden hebben duidelijk aangegeven meer tijd te willen nemen voor bespreking van de missie en de visie. Een duidelijk gedragen mening die naar voren is gekomen, betreft de volgende toevoeging aan de missie: ‘de verloskundige levert de zorg aan haar cliënten onafhankelijk en als zelfstandig medisch beroepsbeoefenaar’. In het visiedocument zijn harde randvoorwaarden geformuleerd. Het bestuur wijst er nadrukkelijk op dat deze randvoorwaarden voor implementatie van het integrale zorgmodel moeten zijn ingevuld. Deze voorwaarden zoals de academisering van de opleiding, zijn niet van vandaag op morgen ingevuld. Afgesproken is dat er één extra algemene ledenvergadering op 12 september 2011 vanaf 14.00 uur plaatsvindt in de Domus Medica.

Zwangere vrouwen worden door het publieke debat over de thuisbevalling op een verkeerd spoor gezet. Vanochtend presenteerde de KNOV haar visie (zie onderaan de pagina) op de toekomst van de verloskundige zorg. Op basis van dit document wil de KNOV de komende tijd met alle betrokken partijen een zuivere discussie voeren over de inrichting van de verloskundige zorg in Nederland. Om tot deze visie te komen, heeft het onderzoeksbureau IVA drie scenario's (zie onderaan de pagina) uitgewerkt.

Zwangeren worden de laatste tijd steeds valselijk over de thuisbevalling geïnformeerd. En daar moet een eind aan komen: het belang van de zwangere vrouw moet centraal staan. Volgens Angela Verbeeten is de discussie over de thuisbevalling volledig ontspoord. Bij veel zwangeren heeft zich daardoor de angst geworteld dat thuis bevallen hogere risico’s met zich meebrengt dan in het ziekenhuis. Er is echter geen enkel onderzoek dat aantoont dat thuis bevallen de oorzaak is van de hogere babysterfte in Nederland. Het tegendeel is eerder waar. Wat onderzoeken wel aantonen is het feit dat medicalisering van de verloskunde, dus bevallen in het ziekenhuis met onnodige medische ingrepen, juist kan leiden tot hogere risico’s voor moeder en kind.


Dat bevestigt bijvoorbeeld ook professor Raymond de Vries van de Universiteit van Maastricht. Woensdag 26 mei benadrukte hij in zijn inaugurele rede nog eens dat wanneer Nederland het huidige verloskundige systeem omver werpt en de VS zou volgen, dat dit net als in de VS een hogere moedersterfte tot gevolg kan hebben”, aldus Verbeeten. Wat onderzoeken ook aantonen is de slechte organisatie van de verloskundige zorg op het punt van beschikbaarheid en bereikbaarheid.

De KNOV is van mening dat de discussie over de verloskundige zorg weer in balans moet komen. Dat betekent dat er op zuivere gronden met elkaar wordt samengewerkt, in de begeleiding, in onderzoek en ook in het ziekenhuis zonder dat daarbij door de belanghebbende partijen vooraf een vooringenomen standpunt wordt ingenomen. Dat is de basis voor een samenwerking die het belang van de zwangere vrouw centraal stelt.

In de visie van de KNOV staat daarom de continuïteit van de zorgverlener voor de vrouw centraal en niet het verloskundig systeem. De KNOV gaat uit van het recht op een vertrouwde en deskundige verloskundige, die als eerste aanspreekpunt fungeert tijdens de gehele periode van kinderwens, zwangerschap, bevalling en kraamzorg. Advies over gezond zwanger worden, eerlijke informatie, goede keuzebegeleiding en professionele begeleiding van iemand die ze vertrouwen, zijn voorwaarden voor een goed verloop.

Download:
Visie KNOV mei 2011
IVA-rapport 'Naar een nieuwe balans in de geboortezorg'

De KNOV heeft haar visie op de organisatie voor de verloskundige zorg mede gebaseerd op een onafhankelijk uitgezet onderzoek, uitgevoerd door “IVA beleidsonderzoek en advies” verbonden aan de universiteit Tilburg. Voor de keuze en beoordeling van de scenario’s is
een aantal basale uitgangspunten als vertrekpunt genomen. De belangrijkste hierbij zijn: de cliënten centraal, bij de verloskundige wat kan en bij de medisch specialist wat moet, beter gebruik maken van de verschillende expertisegebieden binnen de verloskundige keten en de verantwoordelijkheid voor de risicoselectie van de verloskundige met inachtneming van de multidisciplinair gemaakte afspraken.

Meer lezen

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur