KNOV Winkelmandje (0) Menu

Kinkhoestvaccinatie voor verloskundigen

25 april 2019

Het is de European Immunization Week, een goed moment om stil te staan bij de kinkhoestvaccinatie voor zorgprofessionals.

Of u zich wel of niet laat vaccineren, bepaalt u natuurlijk zelf. Verloskundigen zijn dit namelijk niet verplicht. Wel moedigt de KNOV verloskundigen aan een actieve afweging te maken zij de kinkhoestvaccinatie wel of niet halen.

Advies van de Gezondheidsraad

De Gezondsheidsraad heeft in 2017 een advies afgegeven over de kinkhoestvaccinatie voor verloskundigen. Deze luidt als volgt:

“De subcommissie adviseert vaccinatie tegen kinkhoest aan sommige groepen werknemers aan te bieden ter bescherming van derden. Zij vindt, analoog aan het kaderstellende advies van de Gezondheidsraad over vaccinatie van werknemers, dat de werkgever in deze situatie uit hoofde van zijn zorgplicht jegens derden van de werknemer mag vragen zich te laten vaccineren. De subcommissie vindt de last van de vaccinatie tegen kinkhoest voor de werknemer die met kwetsbare derden in contact komt aanvaardbaar en ziet de vaccinatie als een morele verantwoordelijkheid van de werknemer jegens deze derden.”

Meer weten over de Kinkhoestvaccinatie voor zorgprofessionals? Lees dan het advies van de Gezondheidsraad.

European Immunization Week

Van 24 tot 30 april is het European Immunization Week, een week georganiseerd door de World Health Organisation (WHO) met als doel vaccinatie en de noodzaak hiervan onder de aandacht te brengen. Het is essentieel dat het grote belang van vaccineren voor de gezondheid van kinderen en volwassenen onder de aandacht wordt gebracht. De KNOV vindt het van belang om alle zorgverleners rondom ouders en kinderen te equiperen om het gesprek te kunnen voeren over vaccinatie en het geven van vaccinaties. Ouders en kinderen moeten beschikken over goede, gefundeerde kennis over vaccinaties om zo een weloverwogen beslissing te kunnen maken.

Lees hier hoe u bij kunt dragen aan de European Immunization Week!

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid