KNOV Winkelmandje (0) Menu

Keuzevrijheid versus integrale geboortezorg, een dilemma

08 maart 2018

U heeft het misschien via de media gevolgd: een zwangere vrouw en haar eigen verloskundige krijgen geen toegang tot het Bravis-ziekenhuis in Roosendaal. Voor het plan rond de bevalling wil de gynaecoloog niet de medische verantwoordelijkheid nemen. Een doorverwijzing naar Amsterdam volgt.

Als KNOV kijken we naar deze situatie vanuit ons verloskundig, professionele perspectief. Natuurlijk moet een verloskundige tijdens de bevalling - ook wanneer deze in het ziekenhuis plaatsvindt- naast de zwangere staan. Alle betrokken zorgverleners zouden ernaar moeten streven om dit in zo veel mogelijk gevallen mogelijk te maken, zeker wanneer dit de wens van de zwangere is.

We betreuren het dan ook dat dat in deze situatie niet mogelijk is gebleken. Naar onze mening heeft dat met tal van zaken te maken. Met het feit dat er sprake is van een vraag buiten de richtlijn en met de omstandigheid dat (ook) de gynaecoloog een uitspraak moest doen over het nemen van verantwoordelijkheid. Hierbij gaat het overigens om medisch-inhoudelijke en kwalitatieve vraagstukken.

Dilemma

In deze casus speelt vooral het dilemma dat ontstaat als niet alleen keuzevrijheid aan de orde is, maar ook het belang van goede, integrale geboortezorg (waarover we ons als KNOV óók positief hebben uitgesproken). Dat kan, zoals blijkt uit de Roosendaalse situatie, tegenstrijdigheden opleveren. Daarom moeten we als KNOV binnen de vereniging met elkaar doorpraten over de effecten die door dit dilemma ontstaan voor de verloskundigen en de verloskundige professie. Daarvoor worden op korte termijn bijeenkomsten georganiseerd. We gaan met elkaar in gesprek, net zoals dat is gebeurd rond het thema integrale zorg & bekostiging, wat er in de praktijk speelt.

De uitkomsten van ons gesprek daarover, te weten een duidelijke analyse van de (mogelijke) problemen en heldere standpunten over hoe daarmee om te gaan, hebben we nodig. Alleen daarmee kunnen we ons goed voorbereid en proactief mengen in het meer publieke debat waarin ook partijen met een heel ander doel dan wij, zich roeren. Tot die tijd past intensieve, onderlinge beraadslaging.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid