KNOV Winkelmandje (0) Menu

Digitale gegevensuitwisseling in de zorg: wetsvoorstel/kamerbrief

09 mei 2019

Digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling is een van de elementen die genoemd worden in de zorgstandaard integrale geboortezorg. Daarnaast heeft Minister Bruins van VWS recent in een kamerbrief ook aangegeven deze digitalisering wettelijk verplicht te willen stellen per januari 2021.

Met de wettelijke verplichting die nu wordt voorbereid worden alle zorgverleners en zorginstellingen verplicht tot digitale dossiervoering en tot elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders onderling. Geboortezorg hoort tot een van de prioriteiten die beschreven worden in het stapsgewijze implementatieplan.

Om naadloze gegevensoverdracht te realiseren in de geboortezorg waarbij de zwangere de regie heeft over haar eigen informatie is het actieprogramma Babyconnect gestart. Dit landelijke programma ondersteunt organisaties om tot gezamenlijke afspraken en randvoorwaarden te komen om veilige en makkelijke gegevensdeling in de geboortezorg mogelijk te maken. Dit bespaart tijd en vermindert de kans op vergissingen. Babyconnect is geen softwarepakket maar een samenwerkingsprogramma. Dit programma moet gaan zorgen dat de bestaande applicaties en/of softwaresystemen met elkaar kunnen communiceren.

De KNOV ondersteunt het programma Babyconnect waarbij elke zorgverlener in zijn/haar eigen systeem kan blijven werken en toch kan voldoen aan de wettelijke eisen rondom digitale gegevensuitwisseling. Via een subsidieoproep die nog door VWS gepubliceerd moet worden, kunnen clusters van minimaal 3 VSV’s een subsidie aanvraag doen om gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en cliënten mogelijk te maken. Naar verwachting wordt de regeling deze zomer gepubliceerd.

Subsidieregeling

De exacte voorwaarden om een aanvraag te kunnen doen voor subsidie worden na publicatie door Babyconnect gecommuniceerd. Naar verwachting zal de implementatie deels bekostigd kunnen worden uit de subsidie. Zoals bij alle subsidieregelingen zal ook een deel eigen investering van met name uren gevraagd worden vanuit de VSV’s. Hoe deze regeling er precies uit gaat zien en om welke bedragen het gaat, is nog onbekend. Ook over de eventuele aanpassingen die nodig zijn in de huidige systemen kan nog niets gezegd worden. Er zullen meerdere rondes komen waarin subsidie aangevraagd kan worden.

Rol KNOV

De KNOV neemt elke eerste donderdag van de maand deel aan het veldondersteunersoverleg dat vanuit Babyconnect georganiseerd wordt. In dit overleg hoort de KNOV de laatste ontwikkelingen. Daarnaast hoort de KNOV ook graag uw signalen, vragen et cetera.

Via de KNOV nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen. Bij vragen kunt u de website van Babyconnect checken voor
veelgestelde vragen of contact opnemen met uw KNOV-regiomanager.

Meer informatie

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid