KNOV Winkelmandje (0) Menu

Cystic fibrosis (taaislijmziekte) toegevoegd aan hielprik

12 mei 2011

Pasgeborenen worden vanaf 1 mei met de hielprik voortaan ook getest op cystic fibrosis (taaislijmziekte). Minister Schippers van VWS nam eind vorig jaar het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 over om de screening op cystic fibrosis toe te voegen aan de hielprik. De verwachting is dat met de hielprik jaarlijks gemiddels 30 patiënten worden opgespoord.

Folder Hielprik bij pasgeborenen aangepast
De folder 'Hielprik bij pasgeborenen' wordt door de verloskundig hulpverlener uitgereikt aan de aanstaande ouder(s) tijdens het voorlichtingsgesprek in het derde trimester van de zwangerschap. De folder wordt ook door de afdeling burgerzaken van de gemeente uitgereikt bij de geboorte-aangifte. De voorlichtingsfolder voor aanstaande ouders is uitgebreid met informatie over de screening op cystic fibrosis. Het is de bedoeling dat per 1 mei de nieuwe folder met de gele kleur wordt uitgereikt. De nieuwe folder 'Hielprik bij pasgeborenen' is te bestellen via www.rivm.nl/pns/folders-bestellen.

Draaiboek hielprikscreening geactualiseerd
Vanwege de landelijke invoering van de screening op cystic fibrosis met de hielprik is ook het draaiboek hierop aangepast. Er wordt geen papieren versie van het draaiboek meer verspreid. De geactualiseerde versie 8.0 is te vinden op de website www.rivm.nl/pns/hielprik/draaiboek.

Hielprik: Checklisten professionals aangepast
Vanwege de landelijke invoering van de neonatale hielprikscreening is een aantal checklisten voor professionals aangepast. De checklist voorlichtingsgesprek verloskundig hulpverlener is aangepast op de uitbreiding van de hielprik met cystic fibrosis. Ook de checklist voor uitvoerders van de hielprik is aangepast op de uitbreiding met CF. De geactualiseerde checklists zijn te vinden op www.rivm.nl/pns/hielprik/toolkitcf/middelen/checklists.

Toolkit CF-screening beschikbaar
Ter ondersteuning van de landelijke invoering van de CF-screening is samen met deskundigen een toolkit voor professionals ontwikkeld die voorziet in praktische informatie en middelen aan alle professionals die te maken krijgen met de uitvoering van de CF-screening. In de toolkit vindt u informatie over het ziektebeeld cystic fibrosis, het aangepaste draaiboek en informatie over het screeningsproces en de verwijsprocedures. De toolkit is te vinden op www.rivm.nl/pns/hielprik/toolkitcf.

Nieuwe informatiebladen CF
Er zijn twee nieuwe informatiebladen over CF (Cystic Fibrosis, taaislijmziekte) ontwikkeld. In het informatieblad CF staat uitleg over de ziekte, de behandeling, erfelijk, en de rol van de kinderlongarts. Daarnaast is er een informatieblad ontwikkeld voor ouders over dragerschap CF: 'Uw kind is drager van CF'. Beide informatiebladen zijn te downloaden via: www.rivm.nl/pns/hielprik/toolkitcf/middelen/informatiebladen.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur