KNOV Winkelmandje (0) Menu

Coronavirus en het Kwaliteitsregister

21 januari 2021

In mei 2020 is in verband met het coronavirus de registratieperiode voor het Kwaliteitsregister Verloskundigen voor alle verloskundigen met zes maanden verlengd. Helaas is de coronapandemie nog niet voorbij. Het beleidsorgaan Kwaliteitsregisters heeft zich daarom gebogen over de noodzaak van een eventuele aanpassing van de eisen voor herregistratie.

Herregistratie

Het beleidsorgaan vraagt verloskundigen die zich komend half jaar moeten herregistreren en net niet aan de minimale eisen voldoen, toch een aanvraag voor herregistratie te doen. Het gaat om een zeer beperkte groep verloskundigen gaan die door de coronamaatregelen nu mogelijk in de knel komt. Het beleidsorgaan heeft besloten dat er bij herregistratie met deze mensen gezocht wordt naar een passende oplossing, waarbij ook aan henzelf gevraagd wordt aan te geven hoe ze eventuele tekorten weg willen werken. Een generieke maatregel voor de hele beroepsgroep is niet nodig.

Actueel houden kennis en vaardigheden

Een verloskundige die is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Verloskundigen laat aan zwangeren en stakeholders in de geboortezorg zien dat zij werkt volgens de normen van de beroepsgroep en investeert in deskundigheidsbevordering. Het is belangrijk om de kennis en vaardigheden die bij het vak van verloskundige horen actueel te houden. Het Kwaliteitsregister draagt daaraan bij. We zien dat veel verloskundigen de benodigde scholing en deskundigheidsbevordering gewoon halen, óók in coronatijd. We zien dat er nu minder scholingsaanbod is, maar nog steeds is er voldoende (online en coronaproof) aanbod beschikbaar. Zie bijvoorbeeld de scholingskalender.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur