KNOV Winkelmandje (0) Menu

Contractering Zilveren Kruis 2018

06 september 2017

De KNOV vindt dat uit het eigen onderzoek en het recente tarievenonderzoek van de NZa blijkt dat een tariefherijking noodzakelijk is om de doorgevoerde kwaliteitsverbetering te bekostigen en het achterstallige onderhoud in het tarief weg te werken.

De NZa heeft bij haar besluitvorming inzake de tariefherijking aangegeven dat het, gezien alle ontwikkelingen in de geboortezorg, niet gepast is om verloskundigen te korten.

Zilveren Kruis

De KNOV heeft veel vragen van leden ontvangen over het niet volgen van het nieuwe NZa-maximumtarief 2018 door Zilveren Kruis. Zilveren Kruis heeft aangegeven de tweejarige contracten niet aan te passen en in 2018 het tarief van 2017 te hanteren.

Het overleg van het VOZ met Zilveren Kruis op 17 augustus heeft geen bevredigend(e) antwoord(en) opgeleverd op vragen van het VOZ over het borgen van de huidige kwaliteit van de zorg en de inspanningen richting integrale zorg. De KNOV vindt dit een geen goede gang van zaken en heeft op maandag 4 september met de directie van Zilveren Kruis gesproken. Dit overleg heeft niet geleid tot een wijziging van het standpunt van Zilveren Kruis. Dit betekent dat Zilveren Kruis het oude tarief blijft hanteren en zij de NZa niet volgen, wat in het verleden wel gebeurde.

Wat kunt u doen?

Hebt u een contract met Zilveren Kruis? Dan kunt u de volgende stappen zetten:

  • In gesprek gaan met Zilveren Kruis
  • Het tweejarig contract aanhouden
  • Uw contract opzeggen. De KNOV zal voor 15 september a.s. een document verstrekken waarin de gevolgen van niet contracteren voor u op een rij gezet zijn zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

De deadline voor het opzeggen van het contract met Zilveren Kruis ligt op 30 september.

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Heeft u vragen?

Het is van belang dat u een weloverwogen besluit neemt. Hebt u vragen over uw contract of zit u ergens mee? Neem contact op met uw collega in het VOZ of met de KNOV Helpdesk, telefoon 030 282 31 00 of per e-mail helpdesk@knov.nl.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid