KNOV Winkelmandje (0) Menu

​Centering Pregnancy in de media

08 december 2013

Parool en Kraamsupport besteden deze week aandacht aan Centering Pregnancy. Bij deze nieuwe vorm van verloskundige zorg volgen zwangere vrouwen groepsessies waardoor ze 17 uur meer zorg ontvangen ten opzichte van individuele verloskundige zorg. Hierdoor kan dieper op thema’s worden ingegaan en nemen vrouwen de informatie op een actieve en sociale manier tot zich. Resultaat in Amerika: minder vroeggeboorten, minder complicaties en een lagere babysterfte.

Parool: ‘Geen geld, geen eten, wel een baby’

Parool publiceerde op 7 december het artikel ‘Geen geld, geen eten, wel een baby’. Het stuk gaat over: verloskundigenpraktijk Bijlmermeer in Amsterdam Zuidoost, regio met de hoogste babysterfte, over de redenen voor deze hoge babysterfte en de aanpak hiervan. ‘In Zuidoost komen veel meer vroeggeboortes voor, verreweg de belangrijke oorzaak voor babysterfte. Het is een ingewikkelde combinatie van aanleg, levensstijl en omgeving. Niet-westerse vrouwen, van wie in Zuidoost bovengemiddeld veel zijn, hebben van nature een dertig procent hogere kans op een te vroeg geboren kind. Een van de manieren om vroeggeboortes aan te pakken is Centering Pregnancy ’.

​Minder vroeggeboorten en minder complicaties

‘In de Verenigde Staten leidt deze aanpak tot wel een derde minder vroeggeboorten,’ zegt Marlies Rijnders, oud-verloskundige en onderzoekster bij TNO, die de methodiek in 2011 bij 2 Amsterdamse verloskundigenpraktijken introduceerde. ‘Vermoedelijk omdat er meer tijd is om zaken te bespreken, en omdat je vrouwen vooral elkaar laat helpen. Dat kan leiden tot minder stress en gezonder gedrag tijdens de zwangerschap. De eerste Nederlandse onderzoeksresultaten laten nog geen grote verschillen zien wat het aantal vroeggeboorten betreft, maar zwangeren worden wel ruim 10 procent minder met complicaties doorverwezen naar het ziekenhuis.’

​Parool: 'Dalende babysterfte in Amsterdam'

Dit artikel sluit aan op het artikel ‘Babysterfte daalt in Amsterdam’ uit het Parool. Uit recent onderzoek van de afdeling verloskunde van het AMC blijkt dat de babysterfte in Amsterdam tussen 2000 en 2010 met 28 procent is gedaald. Daarmee lijkt de aanpak van de gemeente om babysterfte terug te dringen vruchten af te werpen. De regio Amsterdam Zuidoost, waar gemiddeld bijna twee keer zo veel baby's sterven als in de rest van de gemeente, blijft achter.

Kraamsupport: ‘Hier haalt de gewone zorg het niet bij’

Ook in het decembernummer van Kraamsupport wordt Centering Pregnancy uitgelicht. ‘Vooral bij vrouwen met een lage sociaal-economische status, allochtone vrouwen en zwangere tieners blijkt CP effectiever te zijn dan de standaardzorg. Uit onderzoek blijkt dat CP in deze groep tot betere zwangerschapsuitkomsten leidt. Het verkleint de kans op vroeggeboorte met 33 procent, en leidt tot een langere zwangerschapsduur en een hoger geboortegewicht. Ook hebben de zwangeren meer vertrouwen in hun zwangerschap, de bevalling en hun rol als moeder. In dit artikel staat verloskundigenpraktijk Vida uit Amsterdam Zuidoost centraal.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur