KNOV Winkelmandje (0) Menu

Bezuiniging tolkenvergoeding veroorzaakt problemen

18 mei 2017

17 mei bracht 'Nieuwsuur' een item over de tolkenvergoeding. De forse bezuinigen voor de vergoeding van tolken, leiden tot problemen.

In het item 'Taalproblemen op het spreekuur' is verloskundige Gerjanne Vrielink aan het woord: "We zijn verplicht om onderzoek goed uit te leggen en toestemming te krijgen. Daarvoor moeten patiënten je begrijpen. En daar schort het soms aan."

Tot 2012 konden zorgverleners met een vergoeding gebruik maken van een tolk. Maar die regeling is afgeschaft door minister Schippers, omdat mensen die in Nederland wonen geacht worden Nederlands te leren. Sindsdien betalen zorgverleners zelf de kosten van een tolk. Vanaf mei 2017 is alleen voor huisartsenbezoeken een tijdelijke regeling ingesteld voor erkende vluchtelingen: zij hebben voor de duur van zes maanden een budget voor een tolk bij de huisarts.

Vergoeding regelen voor verloskundigen

Het is lastig om in acute situaties en over intieme onderwerpen goed met de zwangere asielzoeker te communiceren. De KNOV vindt overigens dat voor alle zwangeren die om welke reden niet goed Nederlands spreken, een tolk vergoed moet worden. Wij zijn met partners bezig om de vergoeding voor de tolkentelefoon voor verloskundigen te regelen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Pleiten voor structurele vergoeding tolkentelefoon

De KNOV zal zich, samen met andere partners in de gezondheidszorg, blijven inzetten voor de (her)invoering van een structurele vergoeding van de tolkentelefoon in de zorg. Samen met de huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen, tandartsen, apothekers, ggz en de GGD, blijven we ons onverminderd inzetten om de tolkentelefoon structureel vergoed te krijgen.

Onderzoek naar behoefte aan tolken

Het NIVEL onderzocht op verzoek van de artsenfederatie KNMG hoe vaak en wanneer professionele tolken noodzakelijk zijn en hoe vaak ze worden ingezet in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit onderzoek gaat vooral over de situatie in 2015, dus níet over de asielzoekers of vluchtelingen die sinds 2016 versneld instromen in de gemeenten. Belangrijkste uitkomst: volgens artsen en andere zorgverleners is de noodzaak om professionele tolken in te zetten drie keer groter dan in de praktijk gebeurt.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid