KNOV Winkelmandje (0) Menu

Bekostiging van de geboortezorg. Hoe verder?

25 maart 2021

In aanvulling op het drukbezochte webinar van 8 maart werpen we een blik vooruit op de stappen die genomen worden richting een passende bekostiging voor de geboortezorg. En vragen we onze leden actief mee te denken in het proces. De interactie tijdens het webinar smaakte naar meer en de vragen gaven goed inzicht in wat er speelt bij de leden. Wil je meedenken, kijk dan onderaan dit bericht hoe je je kunt opgeven.

De komende periode gaan we graag verder met de leden werken aan het thema bekostiging. Waarvan we de uitkomsten onder meer kunnen gebruiken in de media, de lobby en aan de landelijke tafels. Waarbij ons uitgangspunt blijft, de beste zorg voor de zwangere vrouw.

Kwaliteit is leidend

De basis vormt nog altijd de visie passende bekostiging die in de ALV in november is gepresenteerd. Dat betekent dat de KNOV inzet op:

  • Kwaliteit van de geboortezorg is leidend (denk aan continuïteit van zorgverlener, inzet op preventie, juiste zorg op de juiste plek, waardegedreven zorg)
  • Bekostiging volgt de kwaliteit
  • Verschillende experimenten zijn daarvoor nodig, er is niet één beste manier
  • Daarvoor is het nodig dat ook verloskundigen in de regio zich goed organiseren
  • Monodisciplinaire bekostiging blijft bestaan, totdat er een bewezen beter alternatief ligt dat voorgelegd kan worden aan de leden

Twee werkgroepen gaan hiermee aan de slag, die bestaan uit verloskundigen met verschillende expertise en achtergrond. Zodoende worden de verschillende inzichten in de werkgroep ingebracht. De eerste is de werkgroep passende bekostiging die gaat kijken naar een stapsgewijs proces voor een bekostiging die voldoet aan bovenstaande 5 punten die in de ALV zijn neergelegd. De tweede werkgroep richt zich op de organisatiegraad. En hoe kunnen we verloskundigen in een regio die met elkaar willen samenwerken beter ondersteunen. De KNOV heeft expliciet aan de werkgroepen de opdracht meegegeven om de leden mee te nemen. En gevraagd om in mei met een helder voorstel te komen om verder uit te voeren.

Landelijke tafels

Het ministerie van VWS neemt uiteindelijk een beslissing over de bekostiging. De NZa kan hen hierover adviseren. Daarvoor gaan zij in gesprek met de landelijke brancheorganisaties om op deze manier te zoeken naar een oplossing waarvoor voldoende draagvlak is. De verloskundigen beslissen niet alleen wat de nieuwe bekostiging wordt. Net zo min als dat de gynaecologen of de zorgverzekeraars dat alleen beslissen.

Het ministerie van VWS heeft aangekondigd om met BO geboortezorg, NVOG, Patiëntenfederatie en KNOV in gesprek te gaan om de bekostiging in de toekomst vorm te geven. Daarnaast heeft de NZa de partijen bij elkaar geroepen om te kijken naar het experiment integrale bekostiging, wat met een jaar is verlengd, maar afloopt 31 december 2022. De trajecten hebben met elkaar te maken, maar zijn vooralsnog twee separate trajecten. Logischerwijs is de beslissing die je neemt rondom het experiment in lijn met de bekostiging zoals je die in de toekomst wil vormgeven.

Experiment integrale bekostiging loopt af

Als separaat traject zal ook gekeken moeten worden hoe we omgaan met het experiment integrale bekostiging. Na veel lobbywerk van de KNOV (link eerder nieuwsbericht), is het experiment verlengd en niet opgenomen in de reguliere bekostiging. Voorkomen moet worden dat volgend jaar weer dezelfde onrust ontstaat. Want tegen die tijd moet het ministerie van VWS alsnog een besluit nemen.

We moeten hierop snel anticiperen en met de leden kijken hoe we verder willen met dit traject. Daarbij ligt er een motie van leden uit juni die we hiervoor kunnen gebruiken. Ook zijn er leden die reeds werkzaam zijn in een IGO die veel tijd hebben geïnvesteerd in hun regio en graag door willen. Breed wordt gedeeld dat het onwenselijk is wanneer IGO’s zonder draagvlak in een regio kunnen starten.

De KNOV stelt hier een werkgroep voor op om met de leden voor de zomer en richting de ALV in juni deze knoop te ontwarren.

Wil je mee doen?

Meld je dan aan via de helpdesk van de KNOV (helpdesk@knov.nl) of bij de Senior Programmamanager die werkzaam is in jouw regio. We horen graag je input en kijken dan naar een passende rol.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur