KNOV Winkelmandje (0) Menu

Babyconnect: de totaaloplossing voor digitale gegevensuitwisseling

11 oktober 2018

Voor digitale informatiedeling in de geboortezorg is het programma Babyconnect ontwikkeld. Babyconnect is de totaaloplossing voor digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en de zwangere/kraamvrouw en tussen zorgverleners onderling binnen de geboortezorg.

Het programma maakt het zelfs mogelijk gegevens uit te wisselen met zorgverleners in andere VSV's. Het is goed dat er met het programma Babyconnect een landelijke oplossing komt voor de implementatie van gezamenlijke digitale gegevensuitwisseling. Daardoor is het voor verloskundigen mogelijk om vanuit hun eigen systeem gegevens uit te wisselen met de ketenpartners en het dossier ook door de zwangere te raadplegen is.

Aan de slag

In uw regio kunt u in kaart brengen of er al een RSO (regionale samenwerkingsorganisatie, zie voor meer uitleg de website van RSO-Nederland) is, of dat jullie die gaan initiëren. Het is daarbij van belang na te gaan welke VSV's willen aanhaken. Met elkaar kunt u in kaart brengen op welke manier u Babyconnect wil implementeren. Voor de implementatie van het programma is subsidie beschikbaar.

Belangrijke vragen op een rij

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het programma en de implementatie ervan. Denk aan welke regio's werken samen met Babyconnect? Op wat voor termijn kan ik in mijn regio deze manier van informatie delen invoeren? Kan ik in mijn eigen dossier (zorgverlenerssysteem) blijven werken? Op deze en andere vragen geeft Babyconnect antwoord. Bekijk de meest gestelde vragen op de website van Babyconnect.

Meer informatie over Babyconnect

Het uitgangspunt van het programma is dat het niet uitmaakt met welke applicatie u als verloskundige werkt om gegevens met elkaar te kunnen delen. Babyconnect werkt aan een benadering waarbij zorgaanbieders in de geboortezorg ook tussen verschillende regio's gegevens met elkaar kunnen delen, dus buiten de eigen regio. Een volgende stap is dat alle disciplines in de zorg informatie met elkaar kunnen delen. Het programma bevat voor verloskundigen de juiste uitgangspunten, zoals:

  • Verloskundigen kunnen blijven werken in de eigen systemen die in de verloskundigenpraktijk zijn opgezet (overstappen naar een ander systeem is niet noodzakelijk).
  • Zwangeren kunnen hun eigen gegevens inzien.
  • Volledig, actueel en betrouwbaar multidisciplinair elektronisch dossier dat op ieder moment veilig te raadplegen is door direct betrokken zorgverleners.
  • Uitwisseling van gegevens is mogelijk binnen en tussen (ketenpartners van) het VSV
  • Uitwisseling van gegevens is alleen na toestemming van de zwangere mogelijk
  • Onafhankelijke databroker (gegevens komen niet bij andere partijen terecht).
  • Voldoet aan alle wet- en regelgeving en betrekt relevante ICT-ontwikkelingen, zoals AVG en MedMij.

Klik hier voor de Factsheet

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid