KNOV Winkelmandje (0) Menu

KNOV-ledendag met ALV 9 juni 2017


Niet leden n.v.t.

Leden Gratis

KNOV-Ledendag met ALV

Te zijner tijd ontvangt u meer informatie omtrent programma en locatie.

Algemene LedenVergadering (ALV)

Gepubliceerd: 09 oktober 2015, laatste update: 27 maart 2017

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste besluitvormende orgaan. De ALV besluit minstens 2 x per jaar over wijzigingen in structuur, beleid, organisatie en financiën van de vereniging. Besluiten worden genomen volgens het principe 'one (wo)man, one vote'. De ALV stelt de statuten vast en het bijbehorende huishoudelijk reglement. De ALV kiest uit haar midden de bestuursleden. Het bestuur kiest op haar beurt uit haar midden een voorzitter, vice-voorzitter en een penningmeester.

Samenvatting ALV 25 november 2016

Op vrijdag 25 november 2016 organiseerde de KNOV een KNOV-ledendag met ALV. Het was een interactieve en inspirerende dag met als thema 'Een balans tussen onder- en overbehandeling'. Dit keer was de opzet van de dag anders. In plaats van de vertrouwde opzet van een ALV en een middagsymposium organiseerden we een KNOV-ledendag. Dit werd positief gewaardeerd door de leden. Ook veel studenten waren op de Ledendag afgekomen.

In de samenvatting van de vergadering leest u onder andere waarover de leden hebben ingestemd zoals het jaarplan 2017, begroting 2017, verlenging bestuurstermijn Jolijn Betlem en klachtenregeling en reglement voor een op te richten geschilleninstantie in het kader van de WKKGZ. Daarnaast hebben de leden hun input gegeven op de plannen en activiteiten van de KNOV. Deze zijn ook terug te lezen in de samenvatting.

  • Samenvatting Algemene Ledenvergadering 25 november 2016 (360 KB alleen voor leden)

Samenvatting ALV 10 juni 2016

Op vrijdag 10 juni 2016 was de Algemene Ledenvergadering. Vele leden zijn naar Bunnik gekomen om deze bij te wonen, mede afscheid te nemen van Linda Rentes.

In de samenvatting van de vergadering leest u onder andere over de besproken actuele ontwikkelingen in de geboortezorg zoals integrale bekostiging. En u leest hoe de leden hebben ingestemd op bepaalde voorstellen, zoals het jaarverslag en jaarrekening 2016 en de KNOV-visie 'Voeding van de pasgeborene'.

  • Samenvatting ALV 10 juni 2016 (412 KB alleen voor leden)

Notulen ALV

De KNOV publiceert de ALV-notulen van de afgelopen drie jaar. Eerdere notulen kunt u opvragen via helpdesk@knov.nl

  • Notulen ALV 31 maart 2016 (750 KB alleen voor leden)
  • Notulen ALV 27 november 2015 (765 KB alleen voor leden)
  • Notulen ALV 12 juni 2015 (262 KB alleen voor leden)
  • Notulen ALV 20 november 2014 (138 KB alleen voor leden)

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid